Politika firme

 

Misija

Mi smo firma koja već dugi niz godina svojim postojanjem nudi potrošačima kvalitetne proizvode, koja održava dobre odnose sa svojim poslovnim partnerima, koja svojim zaposlenima nudi pravu radnu atmosferu sa svim adekvatnim kvalitetima i koja zadovoljava društvene potrebe i čuva prirodnu sredinu.

 

Vizija

Naša vizija je da svojim radom, neprekidnim usavršavanjem, poboljšanjem kvaliteta proizvoda, kao i proširenjem proizvodnog programa, zadovoljimo potrebe i očekivanja naših vernih potrošača, da osvajamo nova tržišta i da gradimo snažne brendove, koji će biti internacionalno prepoznatljivi.

 

Ciljevi

Kao ozbiljna firma nastojimo da iz dana u dan budemo sve bolji. U to ime ciljevi naše firme su sledeći:

1)     da odgovaramo na potrebe i očekivanja naših potrošača;

2)     da proširujemo proizvodni program i da proizvodimo proizvode visokog kvaliteta, čime ćemo osigurati satisfakciju kod naših potrošača;

3)     da uspostavimo i održavamo dobre poslovne odnose sa svim našim poslovnim partnerima;

4)     da osvajamo nova tržišta i da budemo internacionalno prepoznatljivi;

5)     da obezbedimo adekvatne radne uslove za sve zaposlene, kao i da proširujemo radna mesta;

6)     da čuvamo životnu sredinu;

7)     da korišćenjem postupka reciklaže dajemo dobar primer društvu i utičemo na promenu ekološke svesti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.