Demineralizovana voda

 

 

Demineralizovana voda (Demi voda) je voda bez minerala, koja ima široku primenu u domaćinstvima, kao i u industriji. Najviše se koristi u :

1)     prehrambenoj industriji (u destilerijama, za razblaživanje alkoholnih pića);

2)     farmaceutskoj industriji;

3)     hemijskoj industriji;

4)     autoindustriji (za akumulatore);

5)     laboratorijama;

6)     domaćinstvima (za pegle, radijatore) itd.

Demineralizovana voda je u narodu poznata kao „destilovana voda“, mada su to dva potpuno različita proizvoda. U našoj ponudi možete naći demineralizovanu vodu u PET ambalaži zapremine 1 l.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.